Belastingvrij schenken met “Groninger-akte”

Printvriendelijke versie

Zoals bekend heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst de tijdelijke verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 per 1 januari 2015 ingetrokken. Van deze vrijstelling kan alleen nog gebruik worden gemaakt voor onderhoud of verbetering, als degene die de schenking ontvangt al in 2014 een eigen woning bezit. Het bedrag van de schenking mag dan ook in 2015 en 2016 worden besteed voor het onderhoud of de verbetering van de woning.

Van de vrijstelling kan verder alleen gebruik worden gemaakt, als de woning in 2014 ook uw eigendom wordt. Hier onder valt ook het verwerven van een woning bij “Groninger akte”. Bij een “Groninger akte” wordt de woning weliswaar geleverd, maar de betaling van de koopsom wordt uitgesteld naar een later moment. Als er op dat latere moment niet wordt betaald, treedt de ontbindende voorwaarde in, wat betekent dat er nooit een levering heeft plaatsgevonden.

Wordt de woning in 2014 verkregen bij “Groninger akte” en is daarvoor een schenking verkregen, dan moet deze schenking in 2014 worden besteed, tenzij de schenking wordt benut voor onderhoud of verbetering aan de woning.
Het vereiste dat de schenking in 2014 moet worden besteed, kan bij bestaande woningen tot problemen leiden, als op de woning nog een hypotheek rust. De bank die destijds aan de verkoper een hypothecaire geldlening heeft verstrekt zal mogelijk niet bereid zijn mee te werken aan de levering.
Wordt een woning in aanbouw verkregen bij “Groninger akte”, dan spelen deze problemen minder. Bij verkrijging van een woning in aanbouw is het echter wel een vereiste dat een deel van de schenking in 2014 wordt besteed.

Wilt u in 2014 nog gebruik maken van de vrijgestelde schenking en wilt u weten of u hiervoor nog in aanmerking komt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor.

Bron: Ministerie van BZK, 20 november 2014, NTFR 2014/2887