Hoeveel salaris krijgt de executeur?

Printvriendelijke versie

Als een executeur een nalatenschap moet afwikkelen is dat soms veel werk. Dat hoeft een executeur niet voor niets te doen, maar wat mag hij daar voor rekenen?

In de wet staat dat de executeur één procent van de waarde van het vermogen van de overledene in rekening mag brengen aan de erfgenamen. En dan gaat het over het vermogen dat er op de sterfdag is.

Maar degene die in zijn testament een executeur aanwijst, kan ook een andere regeling opnemen. Bij hele grote of hele kleine vermogens kan de executeursbeloning van één procent nog wel eens heel hoog of heel laag uitvallen. De beloning is dan soms niet in verhouding tot de hoeveelheid werk die de executeur moet verzetten. In die gevallen is een beloning in de vorm van een vast bedrag soms beter. Een enkele keer wordt er zelfs opgenomen dat de executeur helemaal geen loon in rekening mag brengen.

Onlangs vond een executeur zijn beloning van één procent wat laag en bracht daarom een uurtarief in rekening. De rechter floot hem echter terug, want in het testament was iets anders bepaald.

Heeft u al eens nagedacht over wat u redelijk vindt als loon voor uw executeur? Om teleurstellingen te voorkomen, raden we u aan om dit met uw beoogde executeur te bespreken. Maar als u de mogelijkheden eerst eens met ons wilt doornemen, bent u vanzelfsprekend welkom op ons kantoor.

Bron: Notamail 2014/316