Statutencontrole ANBI’s belangrijk om status te behouden

Printvriendelijke versie

Hoewel er bij aanvang van dit jaar geen nieuwe wetgeving of regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) in werking is getreden, is er voor ANBI’s als goede doelen, verenigingen en stichtingen alle reden om alert te blijven op lopende ontwikkelingen. Er vallen dit jaar in Den Haag nog belangrijke beslissingen met gevolgen voor ANBI’s. Waar moet u op letten?

Zo zal er bijvoorbeeld steeds meer duidelijkheid komen over de gevolgen van commerciële activiteiten op de fiscale voordelen die ANBI’s genieten. Deze en ook andere maatregelen zullen effect hebben op de administratieve lasten van deze instellingen. Die zijn al zwaar, gelet op het feit dat vorig jaar flink wat instellingen hun ANBI-status vaarwel hebben gezegd. De verplichting om uitgebreide informatie op internet te publiceren is daarvan een belangrijke oorzaak. Daarin is onder meer van belang dat vóór 1 juli de jaarstukken van het voorafgaande boekjaar moeten worden gepubliceerd. Deskundigen verwachten dat in 2015 de ANBI-status vaker zal worden ingetrokken omdat de website van de instellingen niet op orde is.

In de praktijk blijkt dat lang niet alle ANBI’s voldoen aan de liquidatiebepaling die in hun statuten moet zijn vastgelegd. Halverwege 2012 is de vereiste formulering daarvan aangepast. Die aanpassing moet in de statuten van uw organisatie worden verwerkt. De mogelijkheid om het liquidatiesaldo in de statuten te bestemmen voor het algemeen nut is veranderd. Onder de nu geldende regelgeving moet het liquidatiesaldo worden uitgekeerd aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling.
Tot nu toe is zelfs in statutenwijzigingen na medio 2012 de nieuwe liquidatiebepaling niet meegenomen. U kunt daardoor uw ANBI-status verliezen!
Als het zover komt, dan bent u nog niet van de problemen af. Ook voormalige ANBI’s moeten vanaf 2015 informatie aanleveren, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

Wilt u meer weten over de regels waaraan u als ANBI-instelling moet voldoen en of de statuten zijn bijgewerkt naar de nieuwste wet- en regelgeving? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxence Outlook 2015 - dinsdag 20 januari 2015, www.taxence.nl