Inboedel inclusief kunstvoorwerpen?

Printvriendelijke versie

In een testament kunt u regelen hoe uw nalatenschap moet worden verdeeld. U kunt erfgenamen benoemen die ieder een percentage krijgen. Daarnaast kunt u personen of organisaties een legaat geven. Dat is meestal een vast bedrag maar het kan ook een voorwerp zijn, zoals een schilderij of soms zelfs een huis. Maar hoe specifiek moet u zijn in uw testament?

Onlangs speelde er een geval voor de Rechtbank Midden-Nederland. De vader van het gezin was overleden en had in zijn testament huis en inboedel aan zijn echtgenote gegeven. Het legaat van inboedel was door de vader omschreven als: “alsook mijn volledige inboedel, die aldaar voorhanden is, in de breedste zin van het woord”. Een kind van vader vindt dat de kunstvoorwerpen in het huis daar niet onder vallen, omdat die kunstvoorwerpen in de wet zijn uitgesloten van het begrip inboedel.

Op zich heeft het kind gelijk dat volgens de wet verzamelingen kunstvoorwerpen niet onder het begrip inboedel vallen. Maar volgens de rechter zijn de ouders welgesteld en behoorden tot hun inboedel ook antieke en/of kunstvoorwerpen om hun woning en inboedel te verfraaien. De rechter geeft nog aan dat de vader in zijn testament ook expliciete regelingen heeft getroffen voor andere vermogensbestanddelen. Indien er sprake was geweest van een echte kunstverzameling zou de vader daar waarschijnlijk ook een aparte regeling voor hebben getroffen. Nu de vader in zijn testament ook nog expliciet had toegevoegd dat het ging om ‘inboedel in de ruimste zin van het woord’ vindt de rechter dat de kunstvoorwerpen die het kind wil hebben onder de inboedel van de vader vallen en dus voor de echtgenote zijn.

Als de vader had geweten dat zijn kind vanwege de inboedel naar de rechter zou gaan, was hij waarschijnlijk specifieker geweest in zijn bewoordingen. Als u bijzondere objecten bezit kan het zinvol zijn hier een gedetailleerde beschrijving van te maken of te laten maken en deze op te nemen in testament of codicil. Het betekent nu wat werk, maar u bespaart uw erfgenamen achteraf veel ellende.

Het is onze expertise om u bij het opstellen van de juiste documenten en ondubbelzinnige bewoordingen te helpen. Wij staan graag voor u klaar!

Bron: Notamail 2015/31