Verkoop praktijkdelen valt niet onder algehele volmacht

Printvriendelijke versie

Het is niet ongebruikelijk dat beroepsbeoefenaren zich uitsluitend met hun eigen werk willen bezig houden en de dagelijkse leiding van hun praktijk in handen geven van een derde. Soms gaat dat uit handen geven van de dagelijkse leiding erg ver. Zij nemen daarmee veel risico en kunnen langs de juridische en bedrijfseconomische afgrond gaan.

Dat werd duidelijk bij een volmacht waarin de beroepsbeoefenaar de ingeschakelde derde machtigde om hem in alle opzichten te vertegenwoordigen en al zijn rechten en belangen te behartigen op het gebied van het personenrecht, vermogensrecht, erfrecht, fiscaal recht en procesrecht, en elk ander rechtsgebied. Daarnaast werd deze persoon gemachtigd om onroerend goed te (ver)kopen of met hypotheek te belasten, schenkingen te doen en aan te nemen. Bovendien bevatte deze volmacht een verklaring dat de opsomming zoals hiervoor gegeven niet bedoeld is om enige andere handeling uit te sluiten. Kortom, de gevolmachtigde had carte blanche.

Wat nu als een dergelijke gevolmachtigde onderdelen van uw praktijk verkoopt? U zult het daar misschien niet mee eens zijn en de volmacht intrekken. Maar moet u dan alsnog de koopovereenkomst nakomen?
Het Hof blijkt u goedgezind, zolang u nog steeds als bestuurder van uw praktijk te boek staat en de gevolmachtigde alleen leidinggevende is. Om bij het sluiten van een koopovereenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn is een algehele volmacht niet toereikend zolang de gevolmachtigde niet als bestuurder te boek staat. Dat zou anders liggen als uit de formulering van de algehele volmacht de bevoegdheid van de gevolmachtigde blijkt om u als bestuurder te vertegenwoordigen bij de verkoop van praktijkonderdelen.

De algemene regel is dat u geen beroep kunt doen op de onjuistheid van de veronderstelling bij de koper dat hij te maken had met een verkoper die handelde op basis van een toereikende volmacht en daarop in de gegeven omstandigheden ook in alle redelijkheid op mocht vertrouwen. Het feit de gevolmachtigde leidinggevende was, is daarvoor niet voldoende.

Wilt u meer weten over het verlenen van volmachten door ondernemingsbestuurders aan derden als leidinggevende? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2015/17; GHARL:2014:9610