Geen vermindering koopsom na vondst asbest

Printvriendelijke versie

De koper van een woning mag verwachten dat de woning de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een normaal gebruik als woning. Wordt na de aankoop een gebrek geconstateerd dan moet de vraag worden gesteld of dit gebrek het normale gebruik belemmert en de koper aan de aanwezigheid van het gebrek niet behoefde te twijfelen.

Het zal u niet verbazen, dat na aankoop van een woning dikwijls alsnog asbest wordt ontdekt, die de verkoper tijdens de onderhandelingen niet heeft gemeld. Vooral bij aankoop van oude woningen moet de koper tot op zekere hoogte rekening houden met gebreken die bij het sluiten van de koop niet altijd zichtbaar zijn.

Zo ook in een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in mei 2014. De koper van een oude boerderij ontdekt kort na de levering op diverse plaatsen op het perceel asbesthoudend materiaal. Verkoper heeft slechts anderhalf jaar in de boerderij gewoond en tijdens deze periode verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. Aangezien tijdens de onderhandelingen met geen woord over eventuele aanwezigheid van asbest was gerept, vordert de koper vermindering van de koopprijs.

Nadat de rechtbank in eerste instantie de vordering van koper heeft afgewezen, buigt het gerechtshof zich over deze zaak en wijst eveneens de vordering af.

Het gerechtshof is van oordeel dat de aard van de zaak (een oude boerderij in het buitengebied) met zich meebrengt dat de koper alert moet zijn op de mogelijke aanwezigheid van asbest. In de tijd dat de boerderij werd gebouwd, werd veelvuldig asbest toegepast. Ook bij de afbraak van dergelijke objecten werd de vrijkomende asbest vaak in de omliggende grond verwerkt.

Bij het kopen van dergelijke objecten moet een koper er rekening mee houden dat mogelijk asbestverontreiniging aanwezig is. Het gerechtshof laat koper nog wel toe om te bewijzen dat de verkoper hiervan op de hoogte was. In dat geval heeft de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden.

Wilt u weten waar bij de koop van een (oude) boerderij op moet worden gelet en wat tot de onderzoekplicht van de koper behoort? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 mei 2014, GHARL:2014:4235