Goedkoop blijkt duurkoop bij echtscheiding

Printvriendelijke versie

Snelle, goedkope en eenvoudige echtscheidingen. Wie er op internet naar zoekt, vindt een breed aanbod van mediators, advocaten of andere scheidingsbegeleiders. Vaak blijkt echter dat de scheidingsprocedure niet voldoende houvast geeft om alle zaken goed te regelen. Veel van deze zaken komen dan uiteindelijk toch bij de rechter terecht. En dan is de vraag: zijn beide partijen voldoende voorgelicht over verplichtingen en aanspraken. Daar blijkt het nogal eens aan te schorten.

Zo ook in een zaak waarin de scheidende partners in hun echtscheidingsconvenant zijn overeengekomen dat geen van beiden alimentatie zou hoeven te betalen. De vrouw komt uiteindelijk tot de ontdekking dat zij tijdens besprekingen onder begeleiding van derden onvoldoende op de hoogte is gesteld van de wettelijke mogelijkheden. Bij de rechtbank krijgt zij nog nul op het rekest, maar bij het Hof Den Haag vindt zij gehoor.

Tijdens de behandeling van de zaak blijkt dat er slechts één gesprek heeft plaatsgevonden onder leiding van een externe deskundige. In die bespreking is alleen aan de orde geweest dat de vrouw twaalf jaar lang recht heeft op partneralimentatie, zonder dat daarbij het inkomen van de man uit onderneming aan de orde is geweest. Het is ook niet duidelijk of de wettelijke grondslagen voor partneralimentatie zijn besproken. De begeleidende mediator en een in dit geval nog ingeschakelde externe deskundige hadden zich volgens het hof ervan moeten vergewissen of partijen zich bewust waren van hun rechten en plichten. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat een van beide partijen zonder kennis van zaken afstand zou doen van mogelijke rechten. Dat is niet gebeurd.

Het hof constateert dat er een wanverhouding is tussen het netto-inkomen van de vrouw – waarop de aanspraak van alimentatie is gebaseerd – en het ondernemersinkomen van de man, welk inkomen tijdens het huwelijk wel tot het gezinsinkomen behoorde. Dat leidt het hof tot het oordeel dat er sprake is van grove miskenning van de wettelijke maatstaven en veroordeelt de man tot het betalen van alimentatie.

Wilt u geen risico lopen op een scheve schaats tijdens de echtscheidingsprocedure en volledig op de hoogte gesteld worden van alle geldende wettelijke rechten en plichten én op een vlotte manier de boedelverdeling regelen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2015/82