Erfenis opgemaakt

Printvriendelijke versie

Krijgt iemand een nalatenschap, maar komt hij er vele jaren later achter dat de overledene nog een kind blijkt te hebben? Dan kan dat heel vervelend aflopen, zeker als de erfenis al is opgemaakt!

De Rechtbank in Rotterdam moest onlangs oordelen over een zogenaamd verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De moeder van een minderjarig kind diende dit verzoek binnen de verjaringstermijn van twintig jaar in. Zij vroeg ook direct om afgifte van de hele nalatenschap van de overleden man, inclusief het door de jaren opgebouwde rendement. Het kind zou immers na de vaststelling van het vaderschap de enige erfgenaam zijn.

De familieleden van de man, die zijn nalatenschap hadden geërfd en opgemaakt, vonden dat zij er van uit mochten gaan dat zij erfgenaam waren. De rechter was het niet met de familie eens, omdat de familie wist dat de moeder een relatie had met de overledene, dat zij zwanger was en het kind drie maanden na overlijden was geboren. Ook na het overlijden had de moeder meerdere malen, onder andere via haar advocaat, laten weten dat zij het vaderschap gerechtelijk zou laten vaststellen. Onder die omstandigheden vindt de rechter dat de familie niet te goeder trouw de erfenis heeft kunnen opmaken. De nalatenschap moet worden afgegeven aan het kind!

Als iemand het vermoeden heeft dat er mogelijk sprake is van biologische kinderen dan is het zinvol hier in een testament rekening mee te houden. Ook voor de nabestaanden kan het geen kwaad om advies in te winnen, zodat zij zich voor kunnen bereiden op eventuele aanspraken van een plotseling opduikend kind. Wilt u hierover eens in alle rust van gedachten wisselen? Wij staan vanzelfsprekend voor u klaar.

Bron: Notamail 2015/46