Levenstestament uitkomst voor toenemend aantal dementiepatiënten

Printvriendelijke versie

Het aantal dementiepatiënten in Nederland groeit snel, dagelijks komen er bijna honderd patiënten bij. Een deel daarvan beschikt over een levenstestament en heeft daarin bepaald wie welke beslissingen voor hen kunnen nemen, nu zij niet meer over hun eigen wil kunnen beschikken. Daarmee voorkomen zij dat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemt, die zij zelf niet gekozen zouden hebben. Hebt u nog geen levenstestament? Lees hier hoe er voor zorgt dat uw wil wordt uitgevoerd als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen.

Geldkwesties, bedrijfszaken en medische behandeling zijn onderwerpen waar u graag zelf grip op houdt. Voor veel mensen komt – soms vroeger, meestal later – een moment dat zij niet meer zelf kunnen bepalen wat zij willen. Dat kan veroorzaakt worden door dementie, maar ook door andere oorzaken. Als u niets geregeld heeft, benoemt de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of curator. U hebt dan geen invloed op de beslissing wie dat gaat worden. En daarmee geen zicht meer op wat er gebeurt met uw huis, uw beleggingen, uw geld. Met het tijdig maken van een levenstestament kunt u deze nadelen voorkomen en zelf bepalen wie in die gevallen wat voor u mag beslissen.
In een levenstestament of volmacht kunt u regelen wie uw bankzaken mag regelen, uw huis mag verkopen, schenkingen mag doen, medische behandelingen mag goedkeuren en nog veel meer. Een levenstestament of volmacht gaat pas in op het moment dat u daarin aangeeft, bijvoorbeeld wanneer vaststaat – via een doktersverklaring – dat u niet meer zelf uw wil kunt bepalen.

Inmiddels is er veel ervaring met levenstestamenten. Met de ervaringen tot nu toe zijn al weer verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft de minister van Veiligheid & Justitie verklaard dat een levenstestament ook in een onderhandse akte kan worden vastgelegd, maar dat een notarieel levenstestament meer zekerheid biedt in situaties waarin getwijfeld wordt over de wilsbekwaamheid, omdat een notaris deze controleert. Een ander voordeel is dat makkelijk kan worden opgezocht of u een levenstestament heeft opgesteld, omdat dit dan wordt geregistreerd bij het CLTR (Centraal Levenstestamentregister).
Ook voor uitvaartverzorgers is er meer duidelijkheid gekomen. Wensen over uitvaart – bijvoorbeeld de aanwijzing van een uitvaartverzorger – kunnen ook in een levenstestament worden opgenomen.
Tot slot wordt er ook gewerkt aan een model waarin kantonrechters bij het instellen van een meerderjarigenbewind of mentorschap rekening kunnen houden met het levenstestament.

Wilt u meer weten over levenstestament of volmacht? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht 7 juli 2015, nieuws 2015/424