Huwelijkse voorwaarden: verrekenen of verjaren?

Printvriendelijke versie

Veel mensen associëren huwelijkse voorwaarden met het gescheiden houden van de bezittingen van echtgenoten. Soms wordt het zelfs opgevat als een motie van wantrouwen. Het is minder bekend dat bij het maken van huwelijkse voorwaarden allerlei afspraken gemaakt kunnen worden waarbij echtgenoten naast privé bezit ook bezittingen samen hebben, of juist afspreken om samen te delen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om afspraken te maken over de manier waarop echtgenoten de huishoudkosten betalen. Daarnaast komen verrekenafspraken veel voor. Bijvoorbeeld hoe de bedragen die de echtgenoten jaarlijks sparen worden gedeeld. Ook is er vaak behoefte aan huwelijkse voorwaarden waarbij de bezittingen gescheiden blijven tijdens huwelijk, maar waarbij de echtgenoten hun bezit als gemeenschappelijk beschouwen als hun huwelijk eindigt door overlijden. Op die manier wordt het bezit van een partner tijdens huwelijk beschermd tegen bijvoorbeeld de risico’s die de andere partner loopt in zijn of haar onderneming. Maar ook partners die ieder een carrière hebben en een uiteenlopend vermogen opbouwen vinden het soms prettig om hun bezittingen apart te houden.

Dat het maken van op maat gesneden huwelijkse voorwaarden in een behoefte voorziet is duidelijk. Wel is het goed om te benadrukken dat het hebben van huwelijkse voorwaarden met verrekenafspraken enig onderhoud noodzakelijk maakt. Als echtgenoten jarenlang hun verrekenafspraken laten versloffen kan het bij echtscheiding of overlijden moeilijk zijn om de juiste cijfers van alle verstreken jaren boven tafel te krijgen.

Een goed voorbeeld hiervan is de zaak van een man die in 2000 overleed. Zijn vrouw had door de uitvoering van de huwelijkse voorwaarden nog recht op een groot bedrag. Zij hadden dat tijdens huwelijk niet jaarlijks berekend en betaald. De vrouw heeft het bedrag na overlijden ook niet tijdig laten vaststellen. Door onenigheid bij de afwikkeling van de nalatenschap van de man komt zij daar pas jaren later achter. Het Hof in Den Haag bepaalt in 2015 dat de vordering van de vrouw al in 2005 is verjaard. Zij kan haar bedrag dan niet meer uit de erfenis van haar man opvragen.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden op maat of heeft u hulp nodig bij het vaststellen van achterstallige of jaarlijkse verrekeningen? Bel ons dan voor het maken van een afspraak, wij helpen u graag.

Bron: Notamail 2015/179