Afspraken partneralimentatie vastleggen in huwelijkse voorwaarden

Printvriendelijke versie

Afspraken over partneralimentatie kunnen in de toekomst in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd. Dit blijkt uit het wetsvoorstel herziening partneralimentatie dat VVD, PvdA en D66 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zij willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt.

Momenteel betalen ex-partners nog twaalf jaar partneralimentatie. Dat wordt in het wetsvoorstel ingekort naar de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Als een huwelijk korter dan drie jaar heeft standgehouden, hoeft niets meer te worden overgemaakt. Partijen kunnen afwijken van de wettelijke minimumregeling van partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Zo kan worden afgesproken of er wel of geen partneralimentatie is verschuldigd, de hoogte daarvan, de duur en de berekenings- of aanpassingssystematiek.

VVD, PvdA en D66 verwachten dat notariaat, advocatuur en mediators nog meer een adviserende rol zullen oppakken door partijen niet alleen te adviseren over partneralimentatie bij aanvang van het huwelijk, maar ook tijdens het huwelijk en bij het einde daarvan. Het wetsvoorstel ligt nu ter advisering bij de Raad van State.

Wilt u al meer weten over het vastleggen van afspraken over partneralimentatie in uw huwelijkse voorwaarden? Bel ons dan voor het maken van een afspraak.

Bron: KNB.nl, 26 juni 2015