Verzwegen onderdeel van de erfenis

Printvriendelijke versie

Als iemand op de hoogte is van een erfenis, maar onderdelen van de erfenis achterhoudt of verzwijgt voor de andere erfgenamen, dan bestaat het risico dat hij zijn eigen aandeel misloopt!

Een dergelijk geval deed zich onlangs voor bij het Hof in Den Haag. Twee kinderen erfden de nalatenschap van hun moeder. Het was in eerste instantie niet bekend dat de zoon enkele maanden voor het overlijden naar Zwitserland was gereisd om een bedrag van ruim zeshonderdduizend euro naar zichzelf over te maken. Ook na het overlijden heeft de zoon dit niet verteld aan zijn zuster.

Toen de dochter later hoorde van de grote overboeking, startte zij een procedure bij de rechter tegen haar broer. De dochter vond dat het overgemaakte bedrag tot de erfenis behoorde en ook aan haar moest toekomen. Ze stelde dat haar broer de overboeking had gedaan zonder dat hun moeder daartoe opdracht had gegeven en tevens dat hij de overboeking had verzwegen. Om die redenen vroeg de dochter aan de rechter om toepassing van het artikel in de wet waardoor erfgenamen hun aandeel in verzwegen bestanddelen van een nalatenschap kwijtraken.

Omdat de zoon met geen enkel schriftelijk stuk kon aantonen dat zijn moeder hem het bedrag had willen schenken concludeert de rechter dat hij het geld eigenmachtig naar zichzelf had overgemaakt. Omdat de zoon in de communicatie met zijn zuster in eerste instantie niet over de overmaking heeft gesproken, vindt de rechter dat er sprake is van opzettelijk verzwijgen.

De sanctie in de wet voor dit soort gevallen is dat degene die verzwijgt zijn deel kwijtraakt. De zoon moet daarom niet alleen de helft van zijn zuster, maar ook zijn eigen helft van het bedrag aan zijn zuster terugstorten.

Het afwikkelen van een erfenis kent vele hindernissen. Heeft u vragen over een afwikkeling? Door tijdig aan te kloppen bij één van onze notarissen voorkomt u onzekerheden, maak gerust een afspraak.

Bron: Notafax 2015/211