Gevolgen niet betalen contributie aan Vereniging van Eigenaars

Printvriendelijke versie

Bij aankoop van een woonappartement dat deel uitmaakt van een appartementencomplex, hebt u als eigenaar het recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte (het woonappartement). Ook wordt u dan mede-eigenaar van de gemeenschappelijke ruimten in het appartementencomplex. Daartegenover staat dat u samen met de overige appartementseigenaren (financieel) verantwoordelijk bent voor het gehele appartementengebouw.

Om dit in goede banen te leiden heeft de wetgever bepaald dat alle appartementseigenaren van een appartementencomplex automatisch lid zijn van de Vereniging van Eigenaars (VVE). Dit lidmaatschap is niet opzegbaar, maar wordt beëindigd bij verkoop en levering van het appartement. De nieuwe eigenaar is dan automatisch lid van de VVE.

Om het appartementencomplex te kunnen onderhouden, is ieder lid verplicht financieel bij te dragen in de kosten daarvan. Deze bijdrage wordt jaarlijks in de vergadering van de VVE vastgesteld. Als een lid de bijdrage niet betaalt kunnen incassomaatregelen worden genomen.

In de praktijk komen er soortgelijke verenigingen voor, die veel gelijkenis vertonen met een VVE, maar dat in wezen niet zijn.
Zo kunnen bewoners van woonboten een vereniging oprichten om de gezamenlijke belangen te behartigen. De leden van die vereniging zijn dan gerechtigd om van de omliggende gronden en waterwegen gebruik te maken. Daarvoor wordt een jaarlijkse contributie betaald aan de eigenaar van de waterwegen en de gronden.
Het lidmaatschap van een dergelijke vereniging is niet automatisch, zoals bij een VVE en kan dus worden opgezegd.

In een zaak voor de Rechtbank Midden-Nederland van maart van dit jaar, was een eigenaar van een woonboot, die gebruik maakte van de omliggende grond en waterwegen, het niet eens met de vergoeding voor bepaalde werkzaamheden. Gevolg was dat hij zijn jaarlijkse contributie niet betaalde en zijn lidmaatschap van de vereniging opzegde.

De rechter was echter van oordeel, dat de uitgaven en kosten voor bepaalde werkzaamheden niet onredelijk waren en betrekking hadden op instandhouding van de basisinfrastructuur. Hiervan profiteerden alle eigenaren van de woonboten. Bovendien werden de ontvangen jaarlijkse bijdragen uitsluitend besteed aan dergelijk onderhoud. Het niet voldoen van de jaarlijkse contributie kan worden gezien als een ongerechtvaardigde verrijking ten opzichte van de andere leden van de vereniging. De rechter spreekt daarom veroordeling uit van betaling van de volledige jaarbijdrage.

Wilt u weten wat uw rechten en verplichtingen zijn als lid van een VVE of een andere soortgelijke vereniging? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland, 4 maart 2015, RBMNE:2015:1377