Executeur aansprakelijk voor niet uitbetaald erfdeel

Printvriendelijke versie

Gevraagd worden als executeur is vaak een grote eer. Maar na overlijden wordt het pas serieus. De taak van executeur uitoefenen brengt, naast veel feitelijk werk, ook veel verplichtingen en aansprakelijkheden mee. Denk daarbij aan administratie en het ontruimen van een huis, maar ook aan de eigen aansprakelijkheid van de executeur voor het betalen van de erfbelasting.

Veel executeurs worden geworven binnen de familie- en vriendenkring. Dat is ook begrijpelijk, want wat is nou fijner voor bijvoorbeeld het regelen van de uitvaart en het opruimen van persoonlijke bezittingen, dan een executeur die de overledene goed heeft gekend? Toch kan het soms nodig zijn een professional bij het executeurschap te betrekken, en dan vooral als er sprake is van bijzonderheden.

De rechtbank in Den Haag moest onlangs oordelen over een bijzonder geval waarin vijf broers en zusters te maken kregen met de nalatenschappen van hun kort na elkaar overleden ouders. De ouders hadden twee kinderen onterfd. Eén kind eiste zijn erfdeel, ook wel legitieme portie genoemd, op bij de executeur, en van het andere onterfde kind bleek het achteraf niet helemaal duidelijk of hij zich bij zijn onterving had neergelegd.

Toen bleek dat de onterfde erfgenaam toch had bedoeld zijn erfdeel op te eisen, besliste de rechter dat de executeur onjuist had gehandeld door de hele erfenis al te verdelen. De executeur moest ruim dertigduizend euro plus rente terugbetalen.

Wilt u een executeur benoemen en voorziet u moeilijke of bijzondere omstandigheden bij de afwikkeling van uw nalatenschap? Of bent u door iemand gevraagd om executeur te worden? Het kan geen kwaad om de notaris te vragen wat de rechten en plichten van de executeur zijn in uw specifieke geval. Zo voorkomt u onnodige spraakverwarringen of aansprakelijkheden! Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor, na een uur samen praten bent u vaak al een heel stuk wijzer.

Bron: Rechtbank Den Haag, 9 december 2015, C/09/487519 / HA ZA 15-514