Curatoren, bewindvoerders en mentoren onder landelijke controle

Printvriendelijke versie

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren worden voortaan in hun werk gecontroleerd vanuit één landelijke instantie, het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Deze instantie beoordeelt of zij voldoen aan de wettelijke eisen voor uitoefening van hun werk. Vanaf nu toetst dit bureau ook verzoeken van hen die dit werk willen gaan doen.

Tot 1 januari van dit jaar was de controle in handen van alle afzonderlijke rechtbanken in Nederland. Dat leverde wel eens verschillende interpretaties in verschillende regio’s op. Met de centralisatie wordt verwacht dat de controle eenduidiger zal zijn. Deze verandering is ook een verbetering voor de (brancheorganisaties van) professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Zij hebben nu één aanspreekpunt.
Ongeveer 1.800 professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren zijn op dit moment betrokken in 200.000 zaken. Het toezicht daarop en de benoeming in individuele zaken blijven in handen van de kantonrechters. Alleen de controle op de kwaliteitseisen verloopt voortaan via het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Wilt u meer weten over curatele, bewindvoering of mentorschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht nieuws 2016/5