“Ondergeschoven kindje”

Printvriendelijke versie

Als een ouder overlijdt en een minderjarig kind achterlaat, is er vaak sprake van veel ontreddering. Allereerst gaat natuurlijk de aandacht uit naar de opvang van het jonge kind. Maar enige tijd later moet er ook gekeken worden naar de verdere opvoeding van het kind, en de kosten daarvan.

Het blijkt dat bijna niemand op de hoogte is van de wettelijke mogelijkheid om een zogenaamde ‘som ineens’ op te eisen bij de afwikkeling van de nalatenschap van de overleden ouder. De som ineens kan opgevraagd worden als het kind tekort dreigt te komen, omdat er na het overlijden niet genoeg geld beschikbaar is voor de verzorging en opvoeding tot het moment dat het kind 18 jaar wordt. Maar de regeling geldt ook voor levensonderhoud en studie voor kinderen in de leeftijd tot 21 jaar.

De som ineens komt niet aan de orde als er al een echtgenoot of erfgenaam van de overledene volgens de wet of een overeenkomst verplicht is om de kosten voor het kind voor zijn of haar rekening te nemen. En als het kind zelf een deel van de erfenis of een verzekeringsuitkering krijgt, dan wordt daar rekening mee gehouden bij het vaststellen van de ‘som ineens’.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest onlangs oordelen over een zaak waarin de vader was overleden en een minderjarig meisje en haar drie meerderjarige halfbroers als erfgenamen achterliet. Ze kregen uit zijn erfenis alle vier een gelijk deel.

De moeder van het meisje, die de relatie met de overleden vader al vijf jaar eerder had verbroken, eiste bij de rechter een som ineens op voor haar dochter. Het Hof keek naar alle omstandigheden van het geval en oordeelde onder meer dat de moeder niet volledig kon bijdragen in de kosten. Daarnaast vond het Hof dat de overleden vader de plicht had om ook na overlijden te zorgen dat het levensonderhoud van zijn jonge kind zoveel mogelijk zou worden veilig gesteld. Vervolgens stelde het Hof een bedrag vast dat als ‘som ineens’ uit de erfdelen van de halfbroers moet worden vrijgemaakt voor de verzorging, de opvoeding, het levensonderhoud en de studie van de minderjarige dochter.

Heeft u vragen over uw testament en de kosten van levensonderhoud en studie van jonge kinderen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor voor een oriënterend gesprek.

Bron: Notamail 11 december 2015, 317