Niet-betaalde rente op lening BV is dividend

Printvriendelijke versie

Vrijwel elke DGA heeft wel een schuld in rekening-courant aan zijn of haar BV. Soms is dat in de vorm van een lening. De DGA lost daar dan netjes maandelijks op af. Het komt voor dat over deze lening geen rente betaald hoeft te worden. Dat is het moment waarop de fiscus in actie komt.

Om geen rente in rekening te brengen, moet er sprake zijn van een zakelijk motief. Als dat ontbreekt, wordt de begunstiging als verkapt dividend gezien. De fiscus belast dit voordeel als inkomen uit aanmerkelijk belang. In de ogen van de rechtbank en het hof ontbreekt een zakelijk motief als het verschil tussen de bedongen rente (nul procent) en de rente die in zakelijke verhoudingen met anderen zou zijn overeengekomen, onevenredig groot is. In dat geval zou de DGA zich bewust moeten zijn van de bevoordeling.

Wilt u meer weten over een goede vastlegging van de verhouding tussen de DGA zakelijk en in privé? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: TaxLive 9/12/15