Verlaagd tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op hospice

Printvriendelijke versie

Het verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt sinds 15 juli 2011 2%. Deze verlaging is alleen van toepassing op verkrijging van onroerende zaken die naar hun aard zijn bestemd voor bewoning door particulieren. Ook de bijbehorende tuin, schuur of garage behoren tot de woning, als deze zich op hetzelfde perceel als de woning bevinden. Levering van alle overige onroerende zaken zijn onderworpen aan een tarief van 6%.

In juli 2015 werd voor de Rechtbank Noord-Holland een procedure gevoerd, waarbij in geschil was of op de eigendomsoverdracht van een gebouw met de bestemming woning, waarin een hospice is gevestigd, het verlaagde tarief van 2% van toepassing was.

Het verlaagde tarief is door de wetgever ingevoerd voor onroerende zaken die zijn bestemd voor woningen waarin het verblijf van duurzame aard is. Om die reden zijn ook hotels en pensions van deze regeling uitgesloten en is daarop het gewone tarief van 6% van toepassing.

Wordt iemand opgenomen in een verzorgings- of verpleegtehuis, dan heeft een verblijf in dit tehuis over het algemeen een duurzaam en blijvend karakter. Verblijf in een dergelijk tehuis heeft dan ook het karakter van wonen, dat wordt versterkt door het feit dat personen die in een dergelijk tehuis verblijven, ook in de gemeentelijke basisadministratie worden ingeschreven op dit adres.

Anders is dit voor een verblijf in een ziekenhuis, dat normaliter een van tijdelijke aard is. Ook een hospice waarin terminale zorg wordt verleend aan personen met een levensverwachting van slechts enkele maanden, is het wonen aldaar niet aan te merken als een verblijf van duurzame aard. Aangezien dit verblijf is bestemd voor korte duur en op grond daarvan niet als wonen kan worden aangemerkt, is bij aankoop van een hospice het verlaagde tarief van 2% niet van toepassing.

Bestaat er twijfel over het percentage van de verschuldigde overdrachtsbelasting bij aankoop van een onroerende zaak? Raadpleeg dan vooraf de notaris. Een afspraak is snel geregeld.

Bron: Rechtbank Noord-Holland 23 juli 2015, RBNHO:2015:7849