Vermogen eenmanszaak valt in gemeenschap van goederen

Printvriendelijke versie

Gecompliceerde echtscheidingen komen met grote regelmaat voor. Is het niet omdat beide partners ruziënd zoveel mogelijk profijt willen halen of hun partner willen tegenwerken, dan is het wel om de verdeling van schulden. Als een van beiden dan ook nog een bedrijf heeft, biedt dat mogelijkheden voor nog meer getouwtrek.

Eind vorig jaar mocht het hof in Den Haag zich over een dergelijke zaak buigen. Er was al een echtscheiding uitgesproken tussen jonge echtelieden, maar de vrouw ging daartegen in hoger beroep. Zij wilde wel scheiden, maar niet zolang zij geen duidelijkheid heeft over de schulden van de man, die ook een eenmanszaak runt. Zij eiste partneralimentatie.
Het hof vindt niet dat onderzoek naar de financiële gevolgen van een echtscheiding een uitgesproken echtscheiding kan terugdraaien, ook al zou dat maar tijdelijk zijn. Omdat in dit geval de vrouw ook vindt dat het huwelijk echt ontwricht is, is zij ook nog eens niet-ontvankelijk in haar verzoek tot vernietiging van de scheiding.
Het huwelijk heeft zo kort geduurd, dat er nog geen sprake kan zijn van een gewenning aan een bepaalde mate van welstand, op basis waarvan alimentatie zou moeten worden betaald. Als dat al zo zou zijn, dan nog moet – in dit geval – de vrouw voldoende en onderbouwd aantonen hoe groot haar behoefte aan een alimentatiebijdrage is. Omdat de vrouw nog heel jong is – een twintiger – en nog zonder kinderen, vindt het hof dat zij in staat moet zijn om zelf in haar levensonderhoud te voorzien.

Het feit dat de man al voor het huwelijk schulden had – terwijl beide partners toch in gemeenschap van goederen zijn getrouwd – is ook niet zodanig uitzonderlijk dat de vrouw aan de aflossing daarvan niet evenredig moet bijdragen. Om daar wel voor in aanmerking te komen, had zij al zodra zij op de hoogte zou komen van de schulden afstand kunnen doen van de gemeenschap van goederen. Verzuim daarvan komt voor haar eigen rekening en risico.
Wel vallen alle bezittingen en ook schulden van de eenmanszaak in de gemeenschap van goederen. Die tellen mee bij wat elk van de partners krijgt of moet betalen.

Wilt u meer weten over (afstand doen van) de gemeenschap van goederen in een huwelijk? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat personen- en familierecht, nieuws 2016/53; GHDHA:2015:3766