Navorderen erfbelasting

Printvriendelijke versie

Mensen die een erfenis krijgen waarvan zich een deel in het buitenland bevindt, bijvoorbeeld een banktegoed in Zwitserland, moeten ook over dat buitenlandse deel erfbelasting betalen.

Het kwam wel eens voor dat erfgenamen dit buitenlandse deel van de erfenis verzwegen. Na twaalf jaar kon de belastingdienst dan door verjaring geen erfbelasting meer heffen en konden de erfgenamen hun buitenlandse erfenis volledig zelf houden.

Sinds 1 januari 2012 is deze regeling gewijzigd en kan de belastingdienst bij verzwegen buitenlandse bestanddelen van een erfenis, onbeperkt erfbelasting navorderen.

Onlangs moest de rechter oordelen over een geschil tussen een belastinginspecteur en een erfgenaam. De erfgenaam kreeg in 1998 een erfenis. Tot de erfenis behoorden Zwitserse effecten, maar de erfgenaam verzweeg deze effecten. In 2014 kreeg de erfgenaam wroeging en maakte gebruik van de inkeerregeling voor de inkomstenbelasting. De inspecteur legde ook gelijk een navorderingsaanslag op voor de erfbelasting, dat kon hij immers sinds 2012 onbeperkt doen!

De rechter tikte de inspecteur op de vingers. In dit geval was de 12-jaarstermijn voor de erfgenaam al in 2010 verstreken. De nieuwe regeling was pas in 2012 ingegaan, en het was niet de bedoeling dat de nieuwe onbeperkt navorderingsmogelijkheden ook zou gaan gelden voor gevallen die al verjaard waren voordat de nieuwe regeling was ingegaan. Voor deze erfgenaam liep het dus goed af.

Krijgt u als erfgenaam of als executeur te maken met een nalatenschap waarbij een deel van de vermogensbestanddelen in het buitenland is gelegen? Neem dan tijdig contact op met ons kantoor, zodat wij u over de gevolgen kunnen voorlichten.

Bron: NTFR 2015/3229