Wat moet de executeur niet zelf doen?

Printvriendelijke versie

Een executeur die een nalatenschap afwikkelt, zal zorgen dat de bezittingen van de overledene bij de erfgenamen terecht komen. Als er sprake is van een echtpaar, waarvan één echtgenoot overlijdt, is het belangrijk eerst te beoordelen welke bezittingen van de overledene waren en welke van de nog levende partner.

Als een echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd was, zal de erfenis de helft zijn van alle gemeenschappelijke bezittingen. Maar als er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan zal een nauwkeurige inventarisatie gemaakt moeten worden. Ook al houden de meeste stellen tijdens hun huwelijk geen lijstjes bij, toch komen ze daar meestal qua inboedel en andere spulletjes wel uit.

Lastiger wordt het, als de partners in hun huwelijks voorwaarden afspraken hebben opgenomen over het verrekenen van huishoudkosten of inkomsten. Onlangs hielp een executeur een weduwe en haar stiefkinderen met het berekenen van het bedrag van de in huwelijks voorwaarden afgesproken verrekening. Zij kwamen uit op een bedrag van € 400.000 en legden dit vast in een vaststellingsovereenkomst.

De weduwe kwam er later achter dat de berekening onjuist was uitgevoerd. Volgens de correcte berekening had zij recht op maar liefst € 1,36 miljoen. De rechtbank in Den Haag was het met haar eens en vernietigde de eerdere afspraken.

Uit het voorgaande blijkt dat het afwikkelen van een nalatenschap veel expertise vereist. Ook al is de executeur goed in staat om alle praktische zaken af te handelen, het is geen schande om op onderdelen specialistisch advies in te winnen. Bent u tot executeur benoemd, of overweegt u een executeur te benoemen? Kom gerust vooraf eens langs voor een informatief gesprek, dan kunnen wij u op aandachtspunten en valkuilen wijzen. De executeur is dan goed voorbereid op zijn taak.

Bron: Notamail 2016/82