Levensexecuteur geen bewindvoerder en mentor

Printvriendelijke versie

Het maken van een levenstestament is hip. Wie nog geen levenstestament heeft, kan niet meer meepraten tegenwoordig. Kort gezegd kan er in een levenstestament vastgelegd worden wat u wilt regelen voor het geval u, door bijvoorbeeld dementie of een ongeval, zelf niet meer de regie heeft over uw leven.

Een levenstestament maakt u bij de notaris. In een levenstestament kunt u onder andere vastleggen wie uw levensexecuteur wordt. Deze persoon mag bijvoorbeeld uw geldzaken doen of uw persoonlijke belangen waarnemen, zoals het overleg met zorginstellingen. Ook kunt u vastleggen of uw huis aangehouden moet worden tijdens langdurige verpleegopnames en of er schenkingen gedaan kunnen worden uit uw vermogen.

Meestal kan degene die wordt benoemd als gemachtigde in het levenstestament, goed uit de voeten. Maar soms is er in later stadium toch behoefte aan het benoemen van een bewindvoerder of mentor. Dat beslist de rechter. In een levenstestament kunt u alvast personen aanwijzen die u graag als bewindvoerder en/of mentor benoemd zou zien. Dit kan een goede richtlijn zijn voor een kantonrechter. Toch zal de kantonrechter altijd uw belangen als voornaamste uitgangspunt voor zijn beslissingen hanteren.

In een geval waarbij een dochter in het levenstestament van haar vader was aangewezen als gemachtigde, maar ook als mogelijke bewindvoerder en mentor, besliste de kantonrechter toch anders. Een professionele instelling werd tot bewindvoerder benoemd. De dochter had in korte tijd al € 33.000 uit het vermogen van haar vader aan zichzelf geschonken. Daarnaast was zij al doende haar vader te verhuizen naar een zorginstelling, terwijl hij nog op zichzelf kon en wilde wonen met meer hulp. De kantonrechter vond een benoeming van de dochter tot bewindvoerder en mentor om die redenen niet in het belang van de vader.

Heeft u al nagedacht over uw wensen voor een levenstestament? Wij nemen de mogelijkheden graag met u door.

Bron: Notamail 2016/59