Huwelijkse voorwaarden uitkomst voor gestrande huwelijken van zelfde geslacht

Printvriendelijke versie

Vijftien jaar geleden werden de eerste homohuwelijken in ons land gesloten. Vrijwel vanaf het begin werden er meer vrouwenhuwelijken dan mannenhuwelijken gesloten. Vorig jaar waren er dat 765 tussen vrouwen tegenover 644 tussen mannen. Het CBS heeft ook berekend dat huwelijken tussen twee vrouwen twee keer zo vaak stranden als huwelijken tussen mannen. Jaarlijks worden ruim 200 vrouwenhuwelijken en ruim 100 mannenhuwelijken beëindigd.

In 2005 werden 580 vrouwenhuwelijken gesloten. Daarvan was in 2015 nog ruim tweederde in stand. Bij mannen was dat nog bijna 85%. Ter vergelijking: van de huwelijken tussen mannen en vrouwen in 2015 was tien jaar later nog 82% in stand.
Kritische leeftijdsgrenzen blijken ook te bestaan. Wie tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar of tussen 40 en 50 jaar trouwt, loopt de meeste kans op echtscheiding. Dat geldt voor alle huwelijken. Echter, in alle gevallen lopen vrouwenhuwelijken de meeste scheidingsrisico’s.
Verder valt de gemiddelde leeftijd bij de verschillende soorten huwelijk op. Partners in een mannenhuwelijk zijn op de blijde dag gemiddeld 43 jaar oud, partners in een vrouwenhuwelijk 39 jaar. Vrouwen die met een man trouwen zijn gemiddeld 34 jaar oud.

Hoe dan ook, het aantal echtscheidingen noopt tot nadenken over huwelijkse voorwaarden. Waarom zou u die laten opmaken? We geven u enkele argumenten:
1. Als u wilt dat bepaalde spullen – inboedel en kunstvoorwerpen of familiestukken uit een erfenis of schenking – van u blijven. Zonder huwelijkse voorwaarden deelt u alles met uw partner.
2. Datzelfde geldt voor de eigendom van uw woning en de hypotheekschuld, voor uw eigen spaargeld of effecten.
3. Als u wilt dat de schulden van u en uw partner voor elk van u afzonderlijk blijven.
4. Als u het bezit van uw partner, wanneer u een eigen bedrijf heeft, buiten de gevolgen van een eventueel faillissement wilt houden.
5. Als u kinderen heeft uit een eerdere relatie en u wilt uw bezit voor hen apart houden.

Huwelijkse voorwaarden kunnen dus veel ellende voorkomen bij verdeling van bezittingen en schulden bij een onverhoopte scheiding.
Dit waren maar enkele uit een omvangrijk arsenaal aan argumenten. Wilt u hier meer over weten, bel ons dan voor een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht 30/3/16, nieuws 2016/199