Straf voor samenwoners

Printvriendelijke versie

Als mensen gaan trouwen, staat er in de wet precies welke regels van toepassing zijn. De bekendste is wel dat de privé-eigendommen van de man en de vrouw samenvloeien tot de zogenaamde gemeenschap van goederen. Voor samenwoners is er bijna niets wettelijk geregeld. Als zij goed willen regelen hoe ze tijdens hun relatie omgaan met hun bezittingen, zullen ze een samenlevingscontract op moeten stellen.

Toch is het hebben van een samenlevingscontract alleen niet voldoende. Ook de naleving van de gemaakte afspraken is heel belangrijk. Samenwoners die hun contract in de kast leggen en niet af en toe de balans opmaken, kunnen wel eens van een koude kermis thuiskomen als zij uit elkaar gaan.

Het Hof in Den Haag moest onlangs oordelen over een stel dat in hun samenlevingscontract had afgesproken om bezittingen gescheiden te houden. Toch hebben ze op een bepaald moment hun privé bankrekeningen opgeheven en alle inkomsten en uitgaven via een gemeenschappelijke rekening laten verlopen. Bij het uit elkaar gaan krijgt het stel ruzie over de afwikkeling van hun vermogen. Volgens de man was het de bedoeling om alle bezittingen gemeenschappelijk te hebben, maar de vrouw claimt dat een deel exclusief van haar is.

De rechter is het niet eens met de vrouw. Als zij haar vermogen had willen afscheiden dan had zij eigen bankrekeningen moeten aanhouden. Daarnaast had zij aankopen van haar vermogen moeten laten vastleggen. Nu er geen administratie is gevoerd en de partners ook op geen andere manier kunnen bewijzen welk vermogen privé is, moet het vermogen van het stel in economische zin als gemeenschappelijk beschouwd worden, en moeten zij eerlijk delen.

Heeft u een samenlevingscontract maar is het administreren achterwege gebleven? Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor. Wij kunnen u helpen bij het tussentijds opmaken van de balans. Daarna helpen we u, door praktische afspraken over de omgang met uw inkomsten en vermogen, om het administreren te minimaliseren.

Bron: Notamail 2016/88