Strenge regels voor verkoop huis minderjarige erfgenamen

Printvriendelijke versie

Het komt helaas meerdere keren per jaar voor dat minderjarige kinderen beide ouders hebben verloren. In veel testamenten is een voogd over minderjarige kinderen benoemd en iemand anders als bewindvoerder over het vermogen. Dat kan ook wel eens tot complicaties leiden, bijvoorbeeld als het geld waar de kinderen – via de voogd – over kunnen beschikken, te weinig is om het geërfde huis te onderhouden en studiekosten te betalen. Enige optie is dan vaak het huis te verkopen. Wat is dan de verhouding tussen voogd en bewindvoerder?

In de wet staat dat een in een testament benoemde bewindvoerder toestemming van de rechthebbenden nodig heeft voor andere handelingen dan het beheren van de erfenis. Dat is onder meer het geval bij verkoop van een huis uit een nalatenschap. Het wordt weer iets ingewikkelder als de rechthebbenden minderjarig zijn. Mag hun voogd dan die toestemming verlenen?

De voogd is de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige rechthebbenden. Die kan de kantonrechter vragen machtiging af te geven om de verkoop mogelijk te maken. De testamentair bewindvoerder heeft die bevoegdheid niet.

Voorafgaand aan het verlenen van de machtiging wordt overwogen of verkoop in het belang van de minderjarige erfgenamen is. Als dat het geval is – zoals in bovenstaand voorbeeld – wordt de voogd gemachtigd om de bewindvoerder toestemming te verlenen de woning te verkopen en te leveren.

Wilt u meer weten over testamenten in het algemeen en over voogdij en bewindvoering in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2016/180; ECLI:NL:RBMNE:2016:3417