Familie en schenken of lenen

Printvriendelijke versie

et is algemeen bekend, dat leningen in familieverband vaak niet vastgelegd worden. Zolang beide partijen daar vrede mee hebben gaat het meestal wel goed, maar als één van beiden overlijdt, komen er vaak problemen.

Zo speelde er onlangs een geval bij de rechter. Het ging om een vermogende en kinderloze weduwe met 33 neven en nichten. Zij schonk alle neven en nichten tot twee keer toe € 2000 per persoon, maar aan een achterneefje leende zij in de loop der jaren een totaalbedrag van €85.000.

Helaas maken de tante en de achterneef geen leningsakte en ook op de bankafschriften staat niet vermeld dat het om een lening gaat. Als tante overlijdt vordert haar executeur terugbetaling van het bedrag van € 85.000 Het achterneefje is verontwaardigd en wil het bedrag houden. Tante had het bedrag volgens hem geschonken. De achterneef en de executeur komen er samen niet uit en eindigen zelfs bij de rechter.

De rechter kijkt naar het bewijs. Volgens de rechter had de tante al voor zij ging dementeren duidelijk aangegeven dat haar achterneef het bedrag had geleend. Het bedrag kwam ook jaarlijks als lening voor op de belastingaangifte van de tante. De rechter ziet daar een aanwijzing in dat het niet om een schenking gaat. Aanvullend vindt de rechter ook dat het bedrag niet in verhouding staat tot de schenkingen van € 2000 die de tante aan haar andere neven en nichten deed. Het lukt de achterneef dus niet om te bewijzen dat het bedrag van € 85.000 een schenking aan hem was en hij moet het bedrag terugbetalen.

Heeft u leningen verstrekt in de familiesfeer en wilt u voorkomen dat er na uw overlijden onduidelijkheid ontstaat? Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor, wij leggen de lening en de voorwaarden graag voor u vast.

Bron: Hof Den Bosch 23 februari 2016, NJF 2016/194, ECLI:NL:GHSHE:2016:642