Kan bewind in testament opgeheven worden?

Printvriendelijke versie

Geld nalaten aan een minderjarig kind leidt nog wel eens tot bezorgdheid. Kan het kind wel omgaan met een groot bedrag? Ook als een erfgenaam weliswaar meerderjarig is maar niet goed in staat is om met geld om te gaan, geeft het maken van een testament dan zorgen. Het instellen van een bewind kan dan een oplossing zijn.

U kunt een bewind regelen door in uw testament een bewindvoerder te benoemen. Dat kan een vertrouwd persoon uit uw omgeving zijn. Soms wordt ook een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bankinstelling, gevraagd. De bewindvoerder beheert dan het geërfde bedrag tot een door u bepaald moment. Meestal zal dat de leeftijd zijn waarop u inschat dat de erfgenaam zelf met het geld om kan gaan. Bent u bang dat bijvoorbeeld een drugsverslaafd kind nooit in staat zal zijn zelf met geld om te gaan, dan kunt u een levenslang bewind instellen.

Houdt u er wel rekening mee dat de wet een ontsnappingsmogelijkheid biedt. Als iemand bij de rechter kan aantonen dat hij inmiddels zelf heel goed in staat is om zijn financiële zaken te behartigen, dan kan de rechter het bewind opheffen.

Wilt u meer weten over het opnemen van een bewind in uw testament? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Bron: Notamail 2016/183