Gedoe over restschuld eigen huis na verbroken samenwoning

Printvriendelijke versie

Het komt nogal eens voor dat het huis waarin samenwoners wonen, eigendom is van een van beiden, maar dat de schuld van die woning op beider naam staat. Rechtbanken hebben er werk genoeg aan. Want wat gebeurt er als de relatie over is en de partner-eigenaar het huis met verlies verkoopt?

Als het huis voor 100% eigendom is van de ene partner en de hypothecaire geldlening op beider naam staat, zijn beide partners hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Als het huis na verbreking van de relatie met verlies wordt verkocht, ontstaat een restschuld. Voor wiens rekening komt die restschuld?
Dat is afhankelijk van wat er in het samenlevingscontract staat. Staat er niets over in, dan geldt de wet. Die bepaalt ieder hoofdelijk aansprakelijk is voor dat deel van de schuld dat hem of haar in hun onderlinge verhouding toegerekend kan worden. Naar die mate moeten partners ook in de schulden bijdragen. Als een van beide partners 100% eigenaar van het huis is, gaat de daarmee samenhangende schuld alleen die partner aan. De restschuld komt dan voor rekening van die partner.

Daarmee is de ander nog niet uit de problemen. De toerekening op grond van de wet gaat alleen over de onderlinge verhouding tussen deze ex-partners. Het gaat niet over de verhouding tussen bank en schuldenaren. Als beide partners hoofdelijk kunnen worden aangesproken door de bank, en de voormalige eigenaar die restschuld niet kan betalen, zal de bank de andere partner aanspreken. Die zal dan de gehele schuld moeten betalen. In dat geval krijgt die partner een vordering op de niet-betalende partner.

Wilt u meer weten over een goede regeling hierover in uw samenlevingscontract of over de afwikkeling van een verbroken samenleving? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron Taxlive 22/7/16