Bewindvoerder mag erfdelen van kinderen toch uitkeren

Printvriendelijke versie

De voornaamste taak van een bewindvoerder is te zorgen voor de belangen van de persoon wiens vermogen hij moet beheren. Het onderbewindgestelde geld mag alleen aangewend worden voor het levensonderhoud en welzijn van de degene op wiens geld hij past.

Een enkele keer vindt een bewindvoerder dat het vermogen omvangrijk genoeg is om een schenking te doen aan iemand anders. De reden is dan vaak de wens tot belastingbesparing. Voor het doen van schenkingen moet de bewindvoerder goedkeuring vragen aan de kantonrechter. Die goedkeuring geeft de kantonrechter alleen als er al werd geschonken vóór de onderbewindstelling. Deze schenkingstraditie moet de bewindvoerder ook kunnen aantonen. Iemand kan het zelf nog versterken door in een levenstestament op te nemen dat bij eventuele onderbewindstelling in de toekomst schenkingen gewoon doorgang moeten vinden.

Onlangs speelde er een geval waarin de situatie net weer een beetje anders lag. De moeder, wiens vermogen onder bewind was gesteld, was nog twee grote bedragen schuldig aan haar kinderen. Het betrof de erfdelen die de kinderen bij het overlijden van hun vader nog niet hadden ontvangen. Door de langstlevenderegeling die bij het overlijden van vader was gaan werken, konden de kinderen hun erfdelen pas opeisen bij het overlijden van hun moeder. De kantonrechter gaat dan ook niet akkoord als de bewindvoerder vraagt of hij de erfdelen aan de kinderen alvast mag uitbetalen. Het argument van de kantonrechter is dat de erfdelen nog niet opgeëist kunnen worden.

De bewindvoerder komt in hoger beroep bij het Hof terecht. Het Hof geeft de bewindvoerder wel toestemming om de kinderen uit te betalen, omdat in de wet staat dat de kindsdelen te allen tijde kunnen worden uitbetaald. In de praktijk gebeurt dit alleen als de verzorgingsbehoefte van de moeder geen gevaar loopt en het aannemelijk is dat haar pensioenvoorziening zo goed is dat zij niet zal hoeven interen.

Denkt u na over schenkingen of over het uitbetalen van de kindsdelen? Wij helpen u graag om het goed te regelen.

Bron: Notamail 2016/253